การจัดโครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3/2561 ที่เมือง Odense

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3/2561 ที่เมือง Odense ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเดนมาร์ก รองจากกรุงโคเปนเฮเกนและเมืองออร์ฮุส โดยในการให้บริการดังกล่าวมีคนไทยจำนวนกว่า 60 คน ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมือง Odense และเมืองใกล้เคียงไปขอรับบริการด้านหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว รวมถึงขอรับคำปรึกษาด้านงานกงสุล นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังใช้โอกาสดังกล่าวเชิญชวนให้คนไทยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในเดนมาร์กเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลคนไทยให้เป็นปัจจุบันไปในคราวเดียวกันด้วย

 

On Saturday 8 September 2018, the Royal Thai Embassy in Copenhagen organized the third consular mobile unit in Odense, the third largest city of Denmark after Copenhagen and Aarhus. Around 60 Thais, who live in Odense and nearby areas received consular services, which included issuance of new passports, legalization and civil and household registration as well as the consultation of consular related matters. On the same occasion, the Embassy took this opportunity to invite the Thais who came to obtain consular services to register with the Embassy in order to update their contact details.

Print Friendly