Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Horsen และเมือง Holstebro ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Horsen และเมือHolstebro ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศจัดบริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Horsen เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 และเมือง Holstebro เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต Jutland และ Fyn นั้น

คณะกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบด้วย นางสาวมรกต เจนมธุกร อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวมัญชุตา สวดมาลัย และนายคมจิตต์ หวังชนะ เสมียนฝ่ายกงสุล ได้เดินทางไปให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทางชั่วคราว งานนิติกรณ์ งานทะเบียนครอบครัว การให้ความรู้และคำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คนไทย และการตอบคำถามและข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยในเดนมาร์กด้วยการแนะนำโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ของสำนักราชเลขาธิการ และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2559 ของกระทรวงวัฒนธรรม

เกี่ยวกับเรื่องนี้ คณะได้ติดประกาศเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการทั้งสอง เปิดวีดิทัศน์ซึ่งเป็นสื่อนำเสนอโครงการเยาวชนจิตอาสาฯ รวมทั้งได้เปิดวีดิทัศน์กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดขึ้นโดยร่วมกับสำนักงาน กปร. เมื่อปี 2556 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจตามโครงการพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้มารอรับบริการ และได้จัดการสนทนาความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่มีบุตรหลานหรือเพื่อนฝูงญาติมิตรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการทั้งสองเกี่ยวกับความสนใจและความเป็นไปได้ในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งเชิญชวนให้เห็นถึงโอกาสและประโยชน์ที่จะได้รับในการร่วมกิจกรรมตามโครงการทั้งสองด้วย ซึ่งผู้ร่วมสนทนาได้ตอบรับโครงการทั้งสองด้วยความสนใจและหวังว่า โครงการฯ ทั้งสองจะยังคงจัดอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป และในอนาคต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้ที่เหมาะกับวัยแรกรุ่น (14-16 ปี) ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ของสำนักราชเลขาธิการ และโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2559 ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะจัดในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนนี้ สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมภายในเวลาที่กำหนดได้บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

                        จึงแจ้งมาเพื่อทราบทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

มีนาคม 2559

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market