กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Vejle เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทย ณ เมือง Vejle ทั้งนี้มีประชาชนจากเมืองใกล้เคียง เช่น Aarhus Aalborg Fredericia และเมือง Kolding เข้ารับบริการด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางและเอกสารนิติกรณ์ รวมทั้งตอบคำถามด้านกงสุลตลอดทั้งวัน

Print Friendly