ขอเชิญฟังการบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวการเกณฑ์ทหารและการตรวจคนเข้าเมืองของไทย วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00-18.00 น. ณ เมือง Århus C

Print Friendly