Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $image in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 424 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

งานสัมมนา Discover Thailand: Business Opportunities ที่ไอซ์แลนด์

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับหอการค้าไอซ์แลนด์ ได้จัดงานสัมมนา Discover Thailand: Business Opportunities เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมถึงโอกาสและศักยภาพทางธุรกิจของไทย โดยมีภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปในไอซ์แลนด์ เข้าร่วมกว่า 60 คน

ในงานฯ มีการบรรยายภาพรวมนโยบาย เศรษฐกิจและการลงทุนของไทย โดยนายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ การบรรยายสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การคลัง และนโยบายของไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยนางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ณ กรุงลอนดอน และการบรรยายสถานการณ์การท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย โดยนางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสต็อกโฮล์ม ในส่วนของไอซ์แลนด์มีการบรรยายโอกาสการทำธุรกิจระหว่างกันในมุมมองของไอซ์แลนด์ โดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์  และผู้บริหารของบริษัท O. Johnson & Kaaber

ในโอกาสนี้ ได้มีการจัดตั้งสภาการค้าไทย-ไอซ์แลนด์ (The Icelandic – Thai Trade Council) ขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นช่องทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชน และส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศด้วย

dsc_0011w

dsc_0018w

1473863688094

img_2629w

dsc_0025w

1473225804572

 

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market