Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $image in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 424 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

งาน ASEAN Reception ที่กรุงโคเปนเฮเกน/ASEAN Reception in Copenhagen

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

 

ASEAN1

งาน ASEAN Reception ที่กรุงโคเปนเฮเกน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในฐานะประธานกลุ่มคณะทูตอาเซียนประจำเดนมาร์กเป็นเจ้าภาพหลักจัดงานเลี้ยงรับรองของอาเซียน ณ  Asia House ในกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ 46 ปี และประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับสาธารณชนในเดนมาร์กให้ตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนในอีก 2  ปีข้างหน้า ทั้งนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในเดนมาร์กได้เสนอให้อาเซียนอนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงโคเปนเฮเกนขึ้นด้วย เพื่อเป็นกลไกในการทำงาน มีการกำหนดแผนงานอย่างเป็นระบบ

นอกเหนือจากเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และผู้แทนของเอกอัครราชทูตลาวประจำเดนมาร์กแล้ว งานดังกล่าวยังประกอบด้วยคณะทูต ผู้แทนรัฐบาล ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาควิชาการและสื่อมวลชนด้วย

ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมงานยังได้นำอาหารและการแสดงทางวัฒนธรรมมาแสดงอีกด้วย

 

**************************

 

ASEAN4ASEAN5ASEAN3

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market