ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Print Friendly