ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่องขอเชิญชวนชาวไทยร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ฉบับแก้ไขลำดับพิธีการจัดงาน ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Print Friendly