ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ และสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ – หัตถบำบัด) ระดับ ๑

Print Friendly