ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ๑ และสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ-หัตถบำบัด) ระดับ ๑

Print Friendly