ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง การดำเนินโครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

Print Friendly