4 [ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่องการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ เมือง Odense]