ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่องการให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2562 ณ เมือง Aalborg

Print Friendly