ฝ่ายกงสุลปิดให้การบริการในช่วงบ่ายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

Print Friendly