รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2561 สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรศึกษาศาสตร์ให้ติดตามจากประกาศภายหลัง) รับสมัคร 8 มกราคม – 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์สอบในต่างประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่างๆ 32 ประเทศ รายละเอียด www.oasc.ru.ac.th โทร (662) 310 8196-7 หรือ (662) 310 8664-5

Print Friendly