วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์กบรรเลงเพลง “Marsch Siamese” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 12.00 น.วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์ก (Danish Royal Guards) ได้บรรเลงเพลง Marsch Siamese เป็นกรณีพิเศษ ในช่วงพิธีสับเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่ลานพระราชวัง Amalienborg ในกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อเป็นการถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เพลง ”Marsch Siamese” แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2433 โดยนาย Hans Niel Hass ผู้อำนวยเพลงของวงดุริยางค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของเดนมาร์กในขณะนั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์ (นามเดิม หม่อมราชวงศ์กลาง) ขณะไปศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศเดนมาร์กในช่วงปี พ.ศ. 2426 – 2435 และเคยอยู่ในกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของเดนมาร์กด้วย ต่อมาเมื่อกลับมาเมืองไทยได้ปฏิบัติราชการในหลากหลายหน้าที่จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นมหาอำมาตย์เอก พลเอก เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ โดยได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีในหลายกระทรวง

วงดุริยางค์ทหารรักษาพระองค์ของเดนมาร์กได้เริ่มบรรเลงเพลง ”Marsch Siamese” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2014 จากการประสานงานของนาย Stig Vagt-Andersen อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์เดนมาร์กประจำเมืองพัทยา โดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

เพลง ”Marsch Siamese” นับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งอันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเดนมาร์กและพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ

ชมวีดีโอการบรรเลงเพลงฯ ได้ที่นี้:

* * * * * * * *

On Tuesday 6 December 2016 at 12.00 hrs, the Danish Royal Guard Music Band performed a special song “Marsch Siamese” during the ceremony of the changing of guards at the Amalienborg Palace in remembrance of the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the late King of Thailand.

The song “Marsch Siamese” was composed in 1890 by Hans Niel Hass the bandmaster of the Royal Danish Guard Band at that time. The song was dedicated in the honour of Mom Rajawongse Satarn Snidvongs who came to Denmark for officers training in the Royal Guards and served in the Danish military during 1883-1892. After returning to Thailand, he continued his military career, and later went on to become Minister of various Ministries.

The tradition of the Royal Guard Music Band playing the “Marsch Siamese” to celebrate the Birthday Anniversary of H.M. King Bhumibol Adulyadej was initiated in 2014 with the suggestion of the then Danish Honorary Consul to Pattaya Stig Vagt-Andersen, with the gracious consent by H.M. Queen Margrethe II of Denmark.

The “Marsch Siamese” symbolizes a unique and deep friendship between Thailand and Denmark and their royal families.

The video of the performance may be viewed here:

1 2 3 4 5 6 7

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha