สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเดนมาร์กและลิทัวเนียเข้าร่วมงาน Startup Thailand 2016

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เชิญผู้เชี่ยวชาญจากเดนมาร์กและลิทัวเนียเข้าร่วมงาน Startup Thailand 2016

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้นำผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นาย Claus Risager หุ้นส่วนและประธานบริหารร่วมบริษัท Blue Ocean Robotics ของเดนมาร์ก และนาย Rokas Tamosiunas ผู้อำนวยการบริษัท Kavos investicija ของลิทัวเนีย ไปบรรยายในหัวข้อ Tips for Starting up and Growing Robotic Startup Businesses และ Investing in Early Stage Startups ตามลำดับ ในงาน Startup Thailand 2016 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคนในแต่ละวัน

งานดังกล่าวเป็นการรวบรวมบริษัท Startup และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท Startup ทุกภาคส่วนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย มีการเสวนาและปาฐกถาพิเศษจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยนิทรรศการแสดงผลงานจากบริษัท Startup หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และเกิดแรงบันดาลใจสร้างธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างรายได้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

**********************

                                                                                                             สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

 

Print Friendly, PDF & Email