อียูเตรียมคุมเข้มการพก/ส่งเงินเข้า-ออกอียู

อียูได้เสนอร่างกฎระเบียบในการควบคุมเงินตราเข้า-ออกฉบับใหม่ (Cash Control Regulation) เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย รายละเอียดสามารถอ่านได้ตามลิ้งค์นี้

EU เตรียมคุมเข้มการพก/ส่งเงินเข้าออก

Print Friendly