ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรี่อง คำเตือนกรณีการปลอมแปลงอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูต

Print Friendly