เตือนคนไทยมิให้ถูกหลอกลวงไปค้าประเวณีในเดนมาร์ก และโทษของการหลอกลวงและการค้ามนุษย์

Document-page-001

Print Friendly