เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก/บอลดิก และอธิบดีกรมยุโรปเข้าพบปลัดกระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก/บอลดิก ได้แก่นางสาววิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน นายรัชนันท์ ธนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ นายจักร บุญ-หลงเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบนาย Stefan Johannesson ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์ในระหว่างที่เยือนไอซ์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) กลุ่มนอรดิก/บอลติก

สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของไอซ์แลนด์ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งกลไกการประชุม political consultations ระหว่างกันในระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีหารือประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันทั้งทวิภาคีและพหุภาคี และแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยเฉพาะด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา ทั้งนี้ นาย Johannesson ได้ชื่นชมชุมชนไทย ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ในไอซ์แลนด์ว่า มีคุณภาพ สร้างสีสันให้กับสังคมไอซ์แลนด์ มีความขยันอุตสาหะและมีวินัย และได้แสดงความยินดีสำหรับความคืบหน้าในการเดินหน้าตาม Roadmap ของไทยเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยด้วย

20160907_150356

20160907_150457-1

20160907_150418

Print Friendly