วันหยุดราชการปี 2557

มกราคม 1 วันพุธ วันปีใหม่
กุมภาพันธ์ 14 วันศุกร์ วันมาฆบูชา
เมษายน 7 วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันจักรี
  14 วันจันทร์ วันสงกรานต์
  15 วันอังคาร วันสงกรานต์
  21 วันจันทร์ วันอีสเตอร์
พฤษภาคม 5 วันจันทร์ วันฉัตรมงคล
  13 วันอังคาร วันวิสาขบูชา
  16 วันศุกร์ วันสำคัญทางศาสนาคริสต์  (General Pray Day)
มิถุนายน 5 วันพฤหัสบดี วันรัฐธรรมนูญของเดนมาร์ก
  9 วันจันทร์ วันอาทิตย์ที่ 7 หลังวันอีสเตอร์ (Whit Monday)
กรกฎาคม 11 วันศุกร์ วันอาสาฬหบูชา
  14 วันอังคาร วันเข้าพรรษา
สิงหาคม 12 วันอังคาร วันแม่แห่งชาติ
ตุลาคม 23 วันพฤหัสบดี วันปิยมหาราช
ธันวาคม 10 วันพุธ วันรัฐธรรมนูญ
  24 วันพุธ วันก่อนวันคริสต์มาส
  25 วันพฤหัสบดี วันคริสต์มาส
  26 วันศุกร์ Boxing Day
  31 วันพุธ วันขึ้นปีใหม่
Print Friendly