สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ปิดทำการ เนื่องในวันหยุดราชการ

The Royal Thai Embassy, Copenhagen will be CLOSED on official holiday.

Print Friendly, PDF & Email

About nui