โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอเชิญชาวไทยที่สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิประชาชน งานทะเบียนราษฎร (การสมรส การหย่า การรับรองบุตร บุตรบุญธรรม) การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการเกณฑ์ทหาร การบรรยายกฎหมายอื่นๆ   และงานกงสุลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้

  1. วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 16,00 – 19.00 น.   ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน Norgesmindevej 18 Hellerup 2900
  2. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น.  ณ วัดแดนไทย Hvorup Kævej 2, 9400 Nørresundby Aalborg 

 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายได้โดย   

โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่  

Print Friendly