Warning: Undefined variable $image in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 424 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

ภาพยนตร์สั้นเดนมาร์กคว้ารางวัลออสการ์ครั้งที่ 86 ประจำปี 2557

  ภาพยนตร์เดนมาร์กเรื่อง Helium คว้ารางวัลประเภทภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมจากการประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่ 86 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ซึ่งบริษัท M&M Productions ซึ่งเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ Helium เคยได้รับรางวัลออสการ์มาแล้ว 4 ครั้ง ในขณะที่ภาพยนตร์เดนมาร์กเรื่อง Jagten ซึ่งเข้าชิงในสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม และ The Act of Killing ในสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมพลาดรางวัลไปอย่างน่าเสียดาย ที่มา: หนังสือพิมพ์ the COPENHAGEN post ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2557 http://cphpost.dk/news/oscar-hunt-a-success-for-helium.8761.html

การยกเลิกการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบัตรประกันสุขภาพ (Sundhedskort) ในการเดินทางไปต่างประเทศ

รัฐสภาเดนมาร์กได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกสิทธิของผู้มีบัตรประกันสุขภาพ (Sundhedskort)  ของเดนมาร์กที่เคยใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในช่วงที่พลเมืองเดนมาร์กเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป  โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2557 ดังนั้น เมื่อผู้ที่ถือบัตรประกันสุขภาพของเดนมาร์กเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป จะต้องใช้บัตร European Health Insurance Card (EHIC) แทน ซึ่งจะให้ผู้ถือได้รับสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามกฎระเบียบท้องถิ่นในแต่ละประเทศ โดยสิทธิดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมทุกอย่าง ดังนั้น สำหรับการเดินทางเยือนประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป กระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์กจึงแนะนำให้ทำประกันการเดินทาง/ประกันสุขภาพส่วนตัวกับเอกชน ที่มา:     หนังสือพิมพ์ the COPENHAGEN post ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557   http://cphpost.dk/news/parliament-expected-to-end-eu-insurance-coverage.8528.html กระทรวงสาธารณสุขเดนมาร์ก http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedsydelser_i_udlandet/2014/Februar/Det-blaa-EU-sygesikringskort-skal-fra-august-bruges-som-offentlig-daekning-for-rejsesygesikring.asp         

เดนมาร์กส่งออกน้ำเชื้อวัวให้ประเทศไทย

เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์นม เบคอน พลังงานสีเขียว และผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม แต่สินค้าส่งออกใหม่ที่น่าจับตาคือ “น้ำเชื้อวัว” “Vikinggenetics” ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจการเพาะพันธุ์วัว ตั้งอยู่ที่เมือง Randers (เกษตรกรชาวเดนมาร์กเป็นเจ้าของร้อยละ 50 ส่วนเกษตรกรชาวสวีดิชและฟินนิชเป็นเจ้าของร้อยละ 25) ได้รับการสั่งซื้อน้ำเชื้อวัวสายพันธุ์ Red Danish และ Holstein จำนวน 2,500 โดส จากประเทศไทย นาย H.C. Hansen, ผู้จัดการฝ่ายส่งออก ได้กล่าวว่า การผสมพันธุ์ระหว่างวัวสายพันธุ์เดนมาร์กและวัวสายพันธุ์ไทยทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีมาก เนื่องจากวัวสายพันธุ์เดนมาร์กมีความทนทาน ให้น้ำนมมาก ส่วนวัวไทยสามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดี ความต้องการบริโภคนมของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นตามคุณภาพชีวิตประชากรที่ดีขึ้น โดยคาดว่ามีการผลิตนมจากวัวราว 250,000 ตัวในประเทศไทย ขณะที่อัตราการผลิตนมของเดนมาร์กสูงกว่าถึงเท่าตัว ทั้งนี้ นาย Hansen เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถเป็นประตูเข้าไปสู่ตลาดอาเซียนซึ่งมีประชาการหลายร้อยล้านคน ที่มา: หนังสือพิมพ์ the COPENHAGEN post ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2557  http://cphpost.dk/news/danish-bull-sperm-making-splash-in-thailand.8506.html

รัฐบาลไทยและเดนมาร์กได้จัดทำความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-เดนมาร์ก ในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-เดนมาร์ก   เพื่อให้พนักงานวิทยุสมัครเล่นของไทยและเดนมาร์กสามารถจัดตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นขึ้นในประเทศของอีกฝ่ายได้ ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2556  โดยมีสาระสำคัญเป็นการอนุญาต  ให้ผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติเดนมาร์กที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานีวิทยุสมัครเล่นจากผู้มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายของประเทศของตน สามารถขอรับใบอนุญาตที่เท่าเทียมกันจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งบนพื้นฐานตามความตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามวิธีดำเนินการที่ระบุไว้ในกฎหมายภายในและข้อบังคับต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและของประเทศคู่ภาคีความตกลง รวมทั้งเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication  Union : ITU ) ด้วย Agreement between Thailand and Denmark on amateur radio operators Thailand and Denmark has concluded a reciprocal agreement on amateur radio operators  in order to authorize Thai and Danish amateur radio operators to operate their amateur radio stations… Continue reading รัฐบาลไทยและเดนมาร์กได้จัดทำความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-เดนมาร์ก ในรูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต

ชาวเดนมาร์กซื้อของขวัญคริสต์มาสออนไลน์เพิ่มขึ้น

  ข้อมูลจากหอการค้าเดนมาร์ก เปิดเผยข้อมูลว่า ชาวเดนมาร์กให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เนต ซึ่งเห็นได้จากการจับจ่ายซื้อสินค้าโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิง ซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะมีการซื้อของขวัญคริสต์มาสเป็นจำนวนเงิน 1.2 พันล้านโครนเดนมาร์ก และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มียอดการซื้อของขวัญคริสต์มาสเป็นจำนวนเงิน 900 ล้านโครนเดนมาร์ก ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25 และ 1 ใน 5 ของยอดค่าใช้สอยจับจ่ายของขวัญคริสต์มาสทั้งหมดนั้นเป็นการซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เนต นาง Marie Louise Thorstensen กล่าวว่า การซื้อของขวัญคริสต์มาสผ่านทางเว็บไซต์นั้นกลายเป็นเรื่องปกติของชาวเดนมาร์ก และผู้บริโภคเริ่มจะคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าออนไลน์ และเมื่อได้ทดลองซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์แล้ว ความสนใจนั้นก็จะเพิ่มขึ้น องค์กรผู้ค้าปลีกของเดนมาร์กได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวเดนมาร์กจำนวน 1,000 คน ผลสำรวจเปิดเผยว่า ร้อยละ 55 ของชาวเดนมาร์กคาดหวังที่จะซื้อของขวัญคริสต์มาสทางออนไลน์ และคาดว่า ร้อยละ 23 ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์คาดว่าจะใช้จ่ายเงินมากกว่าปีที่ผ่านมา และมีเพียงแค่ร้อยละ 7 ของผู้บริโภคที่คาดว่าจะใช้จ่ายเงินน้อยลงกว่าเดิม นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังระบุว่า มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ใช้อินเตอร์เนตในการซื้อของขวัญคริสต์มาส ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจ เพราะโดยปกติแล้วมักจะเป็นผู้ชายที่ซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างไรก็ดี    อีกร้อยละ 45 ของชาวเดนมาร์กที่จะซื้อของขวัญคริสต์มาสเฉพาะในร้านเท่านั้น… Continue reading ชาวเดนมาร์กซื้อของขวัญคริสต์มาสออนไลน์เพิ่มขึ้น

Web Design BangladeshBangladesh Online Market