Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

ลิทัวเนียมุ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่โปร่งใสที่สุดในอียูภายในปี 2568

ลิทัวเนียได้จัดทำร่างแผนงานต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติสำหรับปี 2558 – 2568 (National Anticorruption Programme for 2015 – 2025) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงแห่งชาติและกลาโหมของรัฐสภาด้วยแล้ว และคาดว่า จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาในช่วงการประชุมฤดูใบไม้ผลิปีนี้ โดยแผนงานฯ ได้ตั้งเป้าหมายสำหรับภายในปี 2568 ไว้หลายประการ รวมถึงกำหนดให้ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของลิทัวเนีย (Corruption Perception Index) อยู่ในระดับ 70 คะแนนเป็นอย่างน้อย (ในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 57 คะแนน) และลดจำนวนผู้ที่เห็นว่าการให้สินบนจะช่วยแก้ปัญหาได้ให้ต่ำกว่าร้อยละ 33 (ในปี 2557 มีจำนวนอยู่ที่ร้อยละ 55)  นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าให้จำนวนประชากรที่ระบุว่าเคยให้สินบนภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาลดต่ำกว่าร้อยละ 10  (ปี 2557 ที่อยู่ที่ร้อยละ 31)   ในขณะเดียวกัน แผนงานฯ ยังมุ่งที่จะทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายในทุกด้านของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเงินภาษีโดยเทศบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยนาย Romas Zienka… Continue reading ลิทัวเนียมุ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่โปร่งใสที่สุดในอียูภายในปี 2568

เศรษฐกิจของลิทัวเนียมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

บริษัท Ernst & Young คาดการณ์ว่า จีดีพีของลิทัวเนียจะเติบโตร้อยละ 3.6 ในปี 2558 และการใช้เงินสกุลยูโรซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของลิทัวเนียเติบโตขึ้นเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของกลุ่มประเทศยูโรโซนสามเท่า โดยคาดว่าเศรษฐกิจอาจเติบโตถึงร้อยละ 5   ต่อปี ในระยะเวลาสองปีข้างหน้า ส่วนเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ ในกลุ่มบอลติกก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้กลุ่มรัฐบอลติกเป็นพลังขับเคลื่อนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ขณะเดียวกันนาย Tom Rogers นักเศรษฐศาสตร์ของ Oxford Economics  กล่าวว่า ลิทัวเนียจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศยูโรโซนไปจนถึงปี 2561  จากการส่งออกและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนอกจากนั้น อัตราการว่างงานจะลดลงเร็วมากในลิทัวเนียเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่มยูโร โดยอาจจะลดลงถึงร้อยละ 4 ภายในปี 2561 จากปัจจุบันที่ร้อยละ 11.4 เป็น 7.5 แหล่งที่มาของข่าว http://en.delfi.lt/lithuania/economy/ey-outlook-on-lithuanias-economic-prospects-very-optimistic.d?id=66911250#ixzz3QR439ZV8 แหล่งที่มาของภาพ http://www.freedigitalphotos.net (โดย cooldesign)

ลิทัวเนียได้รับเลือกเป็นลำดับที่สามของสิบประเทศที่ต้องไปเยือนในปี 2558

หนังสือท่องเที่ยว Lonely Planet ได้จัดอันดับสิบประเทศที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปเยือนในปี 2558 และลิทัวเนียได้รับเลือกเป็นลำดับที่สามรองจากสิงค์โปร์ และนามิเบีย โดยสถานที่ท่องเที่ยวในลิทัวเนียที่สำคัญคือ ชายฝั่งทะเลบอลติกและหาดทรายขาวที่รู้จักกันในนาม “Curonian Spit“  รวมถึงเมืองหลวงคือ กรุงวิลนีอุส photo: http://en.wikipedia.org/wiki/Vilnius_Old_Town source: http://en.delfi.lt/lithuania/economy/lithuania-named-number-three-destination-in-lonely-planets-list-of-must-see-countries.d?id=66178738

เศรษฐกิจลิทัวเนียจะขยายตัวเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติกในปี 2557-2558

คณะกรรมาธิการยุโรป รายงานว่า เศรษฐกิจของลิทัวเนียมีแนวโน้มขยายตัวเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติกในช่วงปี 2557-2558 โดยเศรษฐกิจในภาพรวมจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.7 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.1 ในปี 2558 ทั้งนี้ สำนักงานสถิติของลิทัวเนียรายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนตุลาคม 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18 จากเดือนกันยายนร้อยละ 2 โดยชาวลิทัวเนียมีความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจภาคครัวเรือนที่ดีขึ้น Photo / Source: http://en.delfi.lt/lithuania/economy/lithuanian-economy-to-grow-fastest-in-baltics-in-2014-2015.d?id=66332482#ixzz3IeuvCCud

Klaipėda ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีเสรีทางเศรษฐกิจที่สุดในลิทัวเนีย

  (Photo: Aurelijos Kripaitės/15min.lt nuotr. / Klaipėda) The Lithuanian Free Market Institute (LLR) ได้เลือกให้เมืองท่าสำคัญของลิทัวเนีย Klaipėda เป็นเมืองที่มีความเสรีทางเศรษฐกิจที่สุดของลิทัวเนียเป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยกรุงวิลนีอุส ได้คะแนนตามมาเป็นลำดับสอง เมือง Klaipėda จัดว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การลงทุน ส่งผลให้คนเข้าไปลงทุนมาก และมีอัตราการว่างงานที่ต่ำ ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้มีรายได้สูง และขอรับความช่วยเหลือทางสังคมจากรัฐบาลน้อย   Source: http://www.15min.lt/en/article/business/think-tank-ranks-klaipeda-economically-freest-city-in-lithuania-527-377554?cf=vl

Web Design BangladeshBangladesh Online Market