หนังสือเดินทาง Archive

 • ข้อควรปฏิบัติกรณีมีความจำเป็นในการใช้หนังสือเดินทางเพื่อการเดินทางอย่างฉุกเฉิน สำหรับท่านที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก หากท่านประสบเหตุการณ์ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทย แต่หนังสือเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง ๖ เดือนนั้น สถานทูตฯ ขอแนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ กรณีที่ ๑: มีความจำเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทย แต่มีเวลาก่อนเดินทางอย่างน้อย ๓ วัน หากท่านได้ซื้อตั๋วเดินทางกลับประเทศไทยแล้วพบในภายหลังว่า หนังสือเดินทางของท่านได้หมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง ๖ เดือน และท่านมีเวลาก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๓ วันทำการ ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกับสถานทูตฯ ได้ด้วยตนเองและขอรับเล่มด้วยตนเองได้ภายใน ๓ วันทำการ โดยติดต่อที่สถานทูตฯ […]

  ข้อควรปฏิบัติกรณีมีความจำเป็นในการใช้หนังสือเดินทางเพื่อการเดินทางอย่างฉุกเฉิน

  ข้อควรปฏิบัติกรณีมีความจำเป็นในการใช้หนังสือเดินทางเพื่อการเดินทางอย่างฉุกเฉิน สำหรับท่านที่มีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก หากท่านประสบเหตุการณ์ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทย แต่หนังสือเดินทางสูญหาย หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง ๖ เดือนนั้น สถานทูตฯ ขอแนะนำวิธีปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ กรณีที่ ๑: มีความจำเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทย แต่มีเวลาก่อนเดินทางอย่างน้อย ๓ วัน หากท่านได้ซื้อตั๋วเดินทางกลับประเทศไทยแล้วพบในภายหลังว่า หนังสือเดินทางของท่านได้หมดอายุ หรือมีอายุไม่ถึง ๖ เดือน และท่านมีเวลาก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๓ วันทำการ ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทางชั่วคราวกับสถานทูตฯ ได้ด้วยตนเองและขอรับเล่มด้วยตนเองได้ภายใน ๓ วันทำการ โดยติดต่อที่สถานทูตฯ […]

  Continue Reading...

 • Click here to view a file in pdf. version คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพรูปแบบไฟล์ pdf.

  Visa Exemption for Thai Passport Holders (by Bilateral Agreement)

  Click here to view a file in pdf. version คลิ๊กที่นี่เพื่อดูภาพรูปแบบไฟล์ pdf.

  Continue Reading...

 • สถานที่ทำหนังสือเดินทางในประเทศไทย กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-203-5000 สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์  02-203-5000 ต่อ 49003 – […]

  สถานที่ทำหนังสือเดินทางในประเทศไทย

  สถานที่ทำหนังสือเดินทางในประเทศไทย กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-203-5000 สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์  02-203-5000 ต่อ 49003 – […]

  Continue Reading...