ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่องการให้บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย

Print Friendly, PDF & Email