ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

Print Friendly