ระบบสวัสดิการสังคมของเดนมาร์กได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในระบบที่มีความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนน้อยที่สุดในโลก

welfare

(Photo from http://www.travelblog.org/Wallpaper/copenhagen_denmark.html)

ข้อมูลจากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ระบุว่า เดนมาร์กได้รับการยกย่องให้อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศที่มีระบบสวัสดิการสังคมที่มีความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนน้อยที่สุดในโลกจากทั้งหมด 34 ประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้า โดยที่กลุ่มคนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับชนชั้นกลาง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความแตกต่างกันระหว่างคนรวยและคนจนมีช่องว่างน้อยคือ การเก็บภาษีรายได้ที่สูงที่สุดในสหภาพยุโรปและการให้ความช่วยเหลือผู้ว่างงานให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสามารถกลับเข้าทำงานใหม่ได้อีกครั้ง ตลอดจนประชากรมีความพึงพอใจและมีประสบการณ์ในทางบวกต่อประเทศของตน

ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.huffingtonpost.ca/2014/06/24/denmark-welfare-system_n_5524441.html

http://thailand.um.dk/en/~/media/Thailand/Documents/Other/Denmark%20in%20Thailand/Chapter%207%20-%20Thai.ashx

Print Friendly, PDF & Email

About Onputtha