Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $image in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 424 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

เสียงส่วนใหญ่ในรัฐบาลเดนมาร์กสนับสนุนการอนุญาตการถือสองสัญชาติ

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

doublenationalites

(Photo: Christian Wenande)

 

ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 นาง Karen Hækkerup รมว. กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า  เสียงส่วนใหญ่ของรัฐบาลเดนมาร์กพร้อมที่จะอนุญาตให้บุคคลสามารถถือสองสัญชาติได้ อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2557 ยังต้องมีกระบวนการอีกมากในการพิจารณาเรื่องนี้

ข้อเสนอดังกล่าวไม่เพียงจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือสัญชาติเดนมาร์กได้โดยไม่ต้องสละสัญชาติแล้ว แต่ยังจะอนุญาตให้ชาวเดนมาร์กที่เคยสละสัญชาติของตนสามารถเรียกร้องขอสัญชาติเดนมาร์กคืนได้ด้วย

ข้อมูลจาก www.cphpost.com

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market