ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

Print Friendly, PDF & Email