Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $image in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 424 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

สินค้าและบริการ 5 ประเภทในไอซ์แลนด์มีราคาสูงที่สุดในยุโรป

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

money

สินค้าและบริการในไอซแลนด์  5 ประเภท ประกอบด้วย เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และบริการขนส่ง มีราคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 37 ประเทศในยุโรป จากการเก็บสถิติของ Eurostat ในปีที่ผ่านมา แล้วนำมาเปรียบเทียบราคาระหว่างกันและเปรียบเทียบกับอำนาจการซื้อของประชากรในท้องถิ่นด้วย

ราคาสินค้าและบริการ 5 ประเภทดังกล่าวสูงกว่าราคาค่าเฉลี่ยในยุโรปประมาณร้อยละ 39 – 53 โดยเสื้อผ้าเป็นสินค้าที่มีส่วนต่างของราคาน้อยที่สุด ส่วนเครื่องใช้ในครัวเรือนมีส่วนต่างราคาที่สูงที่สุด ทั้งนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังไอซ์แลนด์ได้ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่า ไอซ์แลนด์จะยกเลิกภาษีศุลกากรเสื้อผ้าและรองเท้าช่วงสิ้นปี 2558 และจะยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าทั้งหมดยกเว้นอาหารนำเข้าช่วงต้นปี 2560
แหล่งข้อมูล http://icelandreview.com/news/2015/08/07/iceland-most-expensive-five-out-twelve-categories

รูปภาพจาก www.freedigitalphotos.net  โดย Jomphong

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market