โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนไทยในเดนมาร์ก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอเชิญชาวไทยที่สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิประชาชน กฎหมายครอบครัวและมรดก การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการเกณฑ์ทหาร การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน บุตรบุญธรรม และการลักลอบการค้ามนุษย์ โดยคณะผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้

  1. วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9,00 – 16.00 น.  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน Norgesmindevej 18 Hellerup 2900
  2. วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 – 18.00 น.  SKT. Knuds skole Ryesgade 24, Århus C

 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังการบรรยายได้โดย   

คลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่   หรือแฟ็กซมาที่ +45 39625059

กำหนดการโครงการให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ชุมชมไทยในเดนมาร์ก

 วันเสาร์ที 27 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโคเปนเฮเกน

9.00 น.                 – ลงทะเบียน

9.15 น.                 – เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน กล่าวเปิดงาน

9.30 น.                 – การบรรยายภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดในการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายและคุ้มครองสิทธิประชาชน และกฎหมายครอบครัวและมรดก

– การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการเกณฑ์ทหาร

12.00                    – พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00                    – การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน บุตรบุญธรรมและการลักลอบค้ามนุษย์

16.00                    – จบการบรรยาย

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองออร์ฮุส

10.30 น.               – ลงทะเบียน

11.00 น.               – การบรรยายภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุดในการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายและคุ้มครองสิทธิประชาชน และกฎหมายครอบครัวและมรดก

12.30                    – พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30                    – การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการเกณฑ์ทหาร การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน บุตรบุญธรรมและการลักลอบค้ามนุษย์

16.00                    – จบการบรรยาย

Print Friendly