Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $image in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 424 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

เศรษฐกิจของลิทัวเนียมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

lithuania

บริษัท Ernst & Young คาดการณ์ว่า จีดีพีของลิทัวเนียจะเติบโตร้อยละ 3.6 ในปี 2558 และการใช้เงินสกุลยูโรซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของลิทัวเนียเติบโตขึ้นเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของกลุ่มประเทศยูโรโซนสามเท่า โดยคาดว่าเศรษฐกิจอาจเติบโตถึงร้อยละ 5   ต่อปี ในระยะเวลาสองปีข้างหน้า ส่วนเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ ในกลุ่มบอลติกก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้กลุ่มรัฐบอลติกเป็นพลังขับเคลื่อนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

ขณะเดียวกันนาย Tom Rogers นักเศรษฐศาสตร์ของ Oxford Economics  กล่าวว่า ลิทัวเนียจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศยูโรโซนไปจนถึงปี 2561  จากการส่งออกและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนอกจากนั้น อัตราการว่างงานจะลดลงเร็วมากในลิทัวเนียเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในกลุ่มยูโร โดยอาจจะลดลงถึงร้อยละ 4 ภายในปี 2561 จากปัจจุบันที่ร้อยละ 11.4 เป็น 7.5

แหล่งที่มาของข่าว http://en.delfi.lt/lithuania/economy/ey-outlook-on-lithuanias-economic-prospects-very-optimistic.d?id=66911250#ixzz3QR439ZV8

แหล่งที่มาของภาพ http://www.freedigitalphotos.net (โดย cooldesign)

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market