Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

เศรษฐกิจลิทัวเนียคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 ในปี 2557

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

รายงานเศรษฐกิจภาพรวมของลิทัวเนียที่จัดทำโดยธนาคาร SEB เปิดเผยว่าเศรษฐกิจของลิทัวเนียมีแนวโน้มจะขยายตัวถึงร้อยละ 2.7 ในปี 2557 และคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.8 ในปี 2558 การคาดการณ์นี้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ กล่าวคือ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร และความต้องการภายในประเทศของลิทัวเนียที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น การที่ลิทัวเนียจะนำเงินสกุลยูโรมาใช้ในปี 2558 ก็จะมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 0.23 ถึง 0.25 ต่อปีอีกด้วย

นอกจากนี้ รายงานของสำนักงานสถิติของลิทัวเนีย (Statistics Lithuania) เปิดเผยด้วยว่า ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเดือนพฤษภาคม 2557 ได้เพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (industrial production index) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (manufacturing output) สูงขึ้นร้อยละ 9.1 ส่วนการผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และเหมืองหินลดลงร้อยละ 0.8

ที่มา : globalpost.com http://www.globalpost.com/dispatch/news/xinhua-news-agency/140626/lithuanian-economy-grow-27-pct-2014-bank-forecast และ

rttnews http://www.rttnews.com/2340149/lithuania-industrial-production-rises-sharply-in-may.aspx

 

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market