Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $image in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 424 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

เศรษฐกิจลิทัวเนียจะขยายตัวเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติกในปี 2557-2558

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

triju-baltijos-saliu-prezidentu-susitikima

คณะกรรมาธิการยุโรป รายงานว่า เศรษฐกิจของลิทัวเนียมีแนวโน้มขยายตัวเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติกในช่วงปี 2557-2558 โดยเศรษฐกิจในภาพรวมจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2.7 ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.1 ในปี 2558

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติของลิทัวเนียรายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนตุลาคม 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18 จากเดือนกันยายนร้อยละ 2 โดยชาวลิทัวเนียมีความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจภาคครัวเรือนที่ดีขึ้น

Photo / Source: http://en.delfi.lt/lithuania/economy/lithuanian-economy-to-grow-fastest-in-baltics-in-2014-2015.d?id=66332482#ixzz3IeuvCCud

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market