Marriage in Thailand

Marriage in Thailand

Registration of marriage in Thailand can only be done at a District Office (“amphur”), which is similar to a town hall in Denmark. Please note that a marriage ceremony performed in a church, or in a mosque, or a ceremony at home with monks attending the wedding is not legally binding in Thailand – and therefore not legally binding in Denmark either.

In order for a Danish citizen to register marriage in Thailand, the Thai authorities request that the Danish Embassy issue a letter in English and Thai, which confirms the Danish national’s name, nationality, passport number, issuing passport authority, address in Denmark, employer, position, and salary. Furthermore, names and year and date of birth of children under 18 from previous relationships, and finally, names and addresses of 2 contact persons (references) in Denmark, who are not family, should also be included in the Embassy’s certificate.

The Embassy would like to stress that it is not necessary to hire a Thai agency or lawyer in order to get married in Thailand.

When you return to Denmark after having registered your marriage in Thailand, you should inform the municipality where you live (Folkeregisteret) about your marriage.

1. If you wish to marry in Thailand you should therefore:

  1. Complete the “Information sheet for registration of marriage in Thailand” (in Danish). Click here. Save and print the form.
  2. In order that the Embassy’s certificate in English and Thai may be ready and waiting for you, when you arrive in Thailand, we recommend that you mail or send a copy of the completed information sheet together with copies of the following documents beforehand:
  • Passport.
  • Salary statement (the latest) or similar documentation of your income, for instance your pension statement or your yearly salary statement from the Danish tax authorities (årsopgørelse).
  • Documentation of name and address of employer and your title (if you hold a job).
  • Names and addresses of two persons you know in Denmark, who are not your family.
  • Names and date of birth of your children under the age of 18, if any.
  • Certificate from your Danish municipality concerning notification of marriage (“Ægteskabsattest” NOT “Bopælsattest”). You may find the requisite form (Notice of Marriage) which you need to fill in here. Do not forget to inform the municipality to which address you want the “Marriage Declaration/Ægteskabsattest” sent.

Kindly note, that you must bring and show the original documents when you come to the Embassy to pick up your certificate for registration of marriage in Thailand.

If you prefer to have the certificate sent to you by postal mail or picked up by a messenger, (who will need a power of attorney from you), this is possible, but we will still need to see the original documents.

Under normal circumstances, it takes 2-3 working days for the Embassy to issue a certificate for registration of marriage in Thailand.

You will be charged a fee for the Embassy’s assistance (See: “Fees“). Normally we require cash payment when the certificate is picked up. In cases where we are requested to send the certificate, we will enclose an invoice.

2. You should bring the certificate to the Thai Ministry of Foreign Affairs to be verified as a true document issued by the Royal Danish Embassy.

The address of the Ministry is:

Legalisation Division
Deparment of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Chaeng Wattana Road
(close to the Communications Authority of Thailand)
Bangkok
Tel.: (+66) 02 981 7171
Fax: (+66) 02 575 1054

It usually takes a couple of days for the Ministry to verify a document. Please note that the Ministry will charge you a fee.

The Danish Embassy cannot assist you in having the certificate verified by the Thai Ministry of Foreign Affairs.

It is possible for foreigners to forward documents for legalization by mail directly to the Royal Thai Ministry of Foreign Affairs, Legalisation Division, cf. the following link.

3. When the certificate has been verified, you may register marriage at any District Office (amphur). The Embassy usually recommends that you register marriage in Bangkok*, or in another larger city, as the district offices in the cities are more familiar with the embassies’ certificates. You do not need to make an appointment in advance with the District Office.

The amphur will charge you a small fee for the registration of marriage. Please note that you might also have to pay a small fee to the two marriage witnesses, if they are provided by the amphur.

4. After your marriage you may inform the Danish authorities (Folkeregisteret) of your changed civil status. For that purpose you need to have your marriage certificate translated to English by a translation agency and then legalised by the Embassy.

* The district offices closest to the Embassy are:

Yannawa District Office
209/1 Naradhiwat Ratchanakharin 28 Road
(behind TESCO Lotus)
Chongnonsi Sub-district, Yannawa District
Bangkok 10120
Tel.: (+66) 02 681 5482

Bangrak District
(opposite Bangrak police station)
5 Naret Road
Si Praya Sub-district, Bangrak District
Bangkok 10500
Tel.: (+66) 02 236 1399

**********************************************************************************************************************************

Indgåelse af ægteskab i Thailand

Giftermål i Thailand skal indgås på et lokalt distriktskontor (“amphur”), hvilket svarer til et dansk rådhus. En vielse i en kirke, en moské eller ved en munkeceremoni er ikke retsgyldig i Thailand og dermed heller ikke i Danmark.

For at en dansk statsborger kan indgå ægteskab i Thailand, kræver de thailandske myndigheder, at ambassaden udsteder en attest på engelsk og thailandsk, der bekræfter den danske statsborgers navn, nationalitet, pasnummer, udstedende pasmyndighed, adresse i Danmark, stilling og indtægt, navn og alder på børn fra tidligere forhold, samt at vedkommende er ugift. Desuden opgives navne og adresser på 2 referencer (kontaktpersoner) i Danmark.

Ønsker du at indgå ægteskab i Thailand, skal du derfor:

A.
1. Udfylde ambassadens oplysningsskema til brug for indgåelse af ægteskab i Thailand. Klik her for at åbne skemaet.

2. Kontakte din hjemkommune i Danmark (seneste hjemkommune, hvis du er bosat i udlandet) med henblik på at få udstedt en ægteskabsattest.
Erklæringen skal udfyldes og underskrives af dig og din kommende ægtefælle og indsendes til din seneste hjemkommune vedlagt de i vejledningen nævnte bilag.
Klik her for at finde blanketten.

Husk at oplyse kommunen om den adresse, du ønsker ægteskabsattesten sendt til.

3. Henvende dig på ambassaden medbringende følgende originale dokumenter:

a. Oplysningsskema, jfr. pkt.1, behørigt udfyldt.

b. Ægteskabsattest udstedt af kommunen i Danmark, jfr. pkt. 2.

c. Pas.

d. Lønseddel (den seneste) eller anden lignende dokumentation for indkomst, f.eks. pensionsmeddelelse eller evt. årsopgørelse. Hvis du er bosiddende i Thailand og uden arbejde, bedes du i stedet forevise din thailandske bankbog. Nogen garanti for, at myndighederne accepterer dette som tilstrækkelig dokumentation for forsøgerevne, kan ambassaden dog ikke give.

e. Er du bosiddende i Thailand og registreret af myndighederne her (har du f.eks. arbejdstilladelse eller andet), vil vi desuden gerne se dokumentation for, hvorledes myndighederne har stavet dit navn på thailandsk. Det samme gælder hvis du har børn, som har en thailandsk fødselsattest.

Ekspeditionstid for udstedelse af attesten er 2-3 dage.

For at spare tid her i Bangkok er du velkommen til forinden at sende dokumenterne til os i kopi (pr. brev, fax eller mail), og først forevise de originale dokumenter, når du afhenter ambassadens attest her.

Ambassaden opkræver gebyr for udstedelse af attesten, jfr.”gebyrer“. Husk at gebyret skal betales kontant i thailandske Baht.

Det understreges, at det ikke er nødvendigt for sagsbehandlingen at hyre et thailandsk ægteskabsbureau eller en thailandsk advokat.
B. Ambassadens attest skal derefter legaliseres i legaliseringskontoret i det thailandske udenrigsministerium:

Legalisation Division
Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Wattana Road
Bangkok 10210

Tlf. nr.: +66 (0) 2 503-3905 til -3907 og (0) 2 575-1056 til -1059
Fax: +66 (0) 2 575 1054

Ved internationale opkald undlad “0”.

Legaliseringskontorets sagsbehandlingstid er efter det oplyste 2-3 arbejdsdage.

For den gode ordens skyld skal vi oplyse, at ambassaden ikke kan bistå med at få attesten legaliseret i det thailandske udenrigsministerium.

C. Herefter kan du og din kæreste blive gift på et hvilket som helst distriktskontor (“amphur”). Ambassaden plejer dog at anbefale, at man bliver gift i Bangkok eller i de større byer, da distriktskontorerne her er bedre kendt med ambassadernes attester. Der skal ikke bestilles tid i forvejen.

Distriktskontoret vil opkræve et mindre gebyr for registrering af ægteskabet. Selve registreringen skal ske i overværelse af 2 vidner og hvis ikke I er ledsaget af familie eller venner, som kan være vidner, vil distriktskontoret erfaringsmæssigt, mod et mindre honorar, kunne bistå med at stille de to vidner.

D.  Husk efterfølgende at indberette giftermålet til folkeregisteret i din hjemkommune i Danmark.

Til brug herfor skal din thailandske vielsesattest oversættes til engelsk, og både original og oversættelse skal først

1. legaliseres i det thailandske udenrigsministerium:

Legalisation Division
Department of Consular Affairs
Ministry of Foreign Affairs
123 Chaeng Wattana Road
Bangkok 10210

Tlf. nr.: +66 (0) 2981 7171

Ved internationale opkald undlad “0”.

2. og derefter skal ægtheden af det thailandske udenrigsministeriums underskrift bekræftes af ambassaden. For legaliseringen betales et gebyr .

Bemærk at vi forbeholder os ret til at afvise at legalisere en oversættelse, som er behæftet med betydningsforstyrrende fejl, trods det at den allerede måtte være legaliseret i herværende udenrigsministerium.

source: Danish Embassy in Thailand

Print Friendly