ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่องการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ประเทศกรีนแลนด์

Print Friendly