เปิดตัวที่ทำการศูนย์บริการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับประเทศเดนมาร์ก นอรเวย์ และสวีเดน แห่งใหม่ในประเทศไทยของบริษัท VFS-Global

เปิดตัวที่ทำการศูนย์บริการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับประเทศเดนมาร์ก นอรเวย์ และสวีเดน แห่งใหม่ในประเทศไทยของบริษัท VFS-Global

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 นาง Katja Christina Nordgaard เอกอัครราชทูตนอรเวย์ นาย Klas Molin เอกอัครราชทูตสวีเดน และนาย Mads Beyer อุปทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ได้ร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับประเทศเดนมาร์ก นอรเวย์ และสวีเดน ของบริษัท VFS-Global ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศนอร์ดิกทั้ง 3 ประเทศในการให้บริการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า ทั้งนี้ บริษัท VFS-Global มีกลุ่ม  Kuoni Group ซึ่งให้การบริการด้านการท่องเที่ยวของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเจ้าของ ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการให้บริการขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับประเทศอื่นๆ อีก 42 ประเทศ ใน 88 ประเทศทั่วโลก โดยมีศูนย์ดังกล่าวจำนวน 802 แห่งAlma Link Map

สำหรับศูนย์บริการฯ แห่งนี้ ตั้งอยู่บนชั้นที่ 12 ของตึก Alma Link Building อยู่ข้างหลังของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม บนถนนสุขุมวิท สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลมโดยใช้ทางออก 3 หรือ 5

แหล่งที่มา ScandicAsia.com

Print Friendly, PDF & Email