กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Odense เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้จัดกงสุลสัญจรที่เมือง Odense ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่ชุมชนไทยในเมืองดังกล่าว ทั้งนี้มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

Print Friendly