ข่าวเตือนภัย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอเชิญชาวไทยที่สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิประชาชน กฎหมายครอบครัวและมรดก การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการเกณฑ์ทหาร การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน บุตรบุญธรรม และการลักลอบการค้ามนุษย์ โดยคณะผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9,00 – 16.00 น.   ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน Norgesmindevej 18 Hellerup […]

  โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชุมชนไทยในเดนมาร์ก

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอเชิญชาวไทยที่สนใจร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิประชาชน กฎหมายครอบครัวและมรดก การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและการเกณฑ์ทหาร การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน บุตรบุญธรรม และการลักลอบการค้ามนุษย์ โดยคณะผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 9,00 – 16.00 น.   ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน Norgesmindevej 18 Hellerup […]

  Continue Reading...

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักหรือศึกษาในเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย กรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน รวมทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และของรัฐบาล อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ ข้อมูลการติดต่อของท่านมีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน  โดยสถานเอกอัครราชทูตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ และจะใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติและในการติดต่อราชการเท่านั้น  โปรดคลิก แบบสอบถาม

  ลงทะเบียนคนไทย

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักหรือศึกษาในเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย กรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน รวมทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และของรัฐบาล อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ ข้อมูลการติดต่อของท่านมีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน  โดยสถานเอกอัครราชทูตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ และจะใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติและในการติดต่อราชการเท่านั้น  โปรดคลิก แบบสอบถาม

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทย ณ เมือง Vejle ทั้งนี้มีประชาชนจากเมืองใกล้เคียง เช่น Aarhus Aalborg Fredericia และเมือง Kolding เข้ารับบริการด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางและเอกสารนิติกรณ์ รวมทั้งตอบคำถามด้านกงสุลตลอดทั้งวัน

  กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Vejle เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทย ณ เมือง Vejle ทั้งนี้มีประชาชนจากเมืองใกล้เคียง เช่น Aarhus Aalborg Fredericia และเมือง Kolding เข้ารับบริการด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางและเอกสารนิติกรณ์ รวมทั้งตอบคำถามด้านกงสุลตลอดทั้งวัน

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้จัดกงสุลสัญจรที่เมือง Odense ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่ชุมชนไทยในเมืองดังกล่าว ทั้งนี้มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

  กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Odense เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560

  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้จัดกงสุลสัญจรที่เมือง Odense ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่ชุมชนไทยในเมืองดังกล่าว ทั้งนี้มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

  Continue Reading...

 • ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Vejle

  Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market