ข่าวเตือนภัย
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักหรือศึกษาในเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย กรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน รวมทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และของรัฐบาล อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ ข้อมูลการติดต่อของท่านมีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน  โดยสถานเอกอัครราชทูตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ และจะใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติและในการติดต่อราชการเท่านั้น  โปรดคลิก แบบสอบถาม

  ลงทะเบียนคนไทย

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักหรือศึกษาในเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย กรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน รวมทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และของรัฐบาล อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ ข้อมูลการติดต่อของท่านมีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน  โดยสถานเอกอัครราชทูตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ และจะใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติและในการติดต่อราชการเท่านั้น  โปรดคลิก แบบสอบถาม

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทย ณ เมือง Vejle ทั้งนี้มีประชาชนจากเมืองใกล้เคียง เช่น Aarhus Aalborg Fredericia และเมือง Kolding เข้ารับบริการด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางและเอกสารนิติกรณ์ รวมทั้งตอบคำถามด้านกงสุลตลอดทั้งวัน

  กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Vejle เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่ชุมชนไทย ณ เมือง Vejle ทั้งนี้มีประชาชนจากเมืองใกล้เคียง เช่น Aarhus Aalborg Fredericia และเมือง Kolding เข้ารับบริการด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางและเอกสารนิติกรณ์ รวมทั้งตอบคำถามด้านกงสุลตลอดทั้งวัน

  Continue Reading...

 • เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้จัดกงสุลสัญจรที่เมือง Odense ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่ชุมชนไทยในเมืองดังกล่าว ทั้งนี้มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

  กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมือง Odense เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560

  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้จัดกงสุลสัญจรที่เมือง Odense ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศเดนมาร์ก เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง นิติกรณ์ และให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่ชุมชนไทยในเมืองดังกล่าว ทั้งนี้มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

  Continue Reading...

 • ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง Vejle

  Continue Reading...

 •  เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560 นายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศและนาย Eduardas Borisovas อธิบดีกรมลาตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย ได้เป็นประธานร่วมในการประชุม Political Consultation ไทย – ลิทัวเนีย ครั้งที่ 2 ณ กระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย กรุงวิลนีอุส โดยฝ่ายไทยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนเข้าร่วมการประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยและลิทัวเนียได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง […]

  การประชุม Political Consultation ไทย – ลิทัวเนีย ครั้งที่ 2

   เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560 นายทรงพล สุขจันทร์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศและนาย Eduardas Borisovas อธิบดีกรมลาตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย ได้เป็นประธานร่วมในการประชุม Political Consultation ไทย – ลิทัวเนีย ครั้งที่ 2 ณ กระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย กรุงวิลนีอุส โดยฝ่ายไทยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนเข้าร่วมการประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยและลิทัวเนียได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง […]

  Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market