ข่าวเตือนภัย
 • List of Thailand’s Immigration Checkpoints which provide facilities for issuance of Visa on Arrival (VOA) Suvarnabhumi Airport Don Muang International Airport, Bangkok Chiangmai International Airport, Chiangmai Phuket International Airport, Phuket […]

  Immigration Checkpoints

  List of Thailand’s Immigration Checkpoints which provide facilities for issuance of Visa on Arrival (VOA) Suvarnabhumi Airport Don Muang International Airport, Bangkok Chiangmai International Airport, Chiangmai Phuket International Airport, Phuket […]

  Continue Reading...

 • Visitors may apply for an extension of stay or a re-entry permit at any immigration checkpoint. For more info please visit The Immigration Bureau under checkpoint section. Available Services for extension […]

  Extension of Stay and Re-Entry Permit

  Visitors may apply for an extension of stay or a re-entry permit at any immigration checkpoint. For more info please visit The Immigration Bureau under checkpoint section. Available Services for extension […]

  Continue Reading...

 • Q: I would like to go to Thailand for vacation for 2 weeks. I hold a Danish passport. Do I need a visa? A: Nationals of Denmark and 48 other […]

  Frequently Asked Questions

  Q: I would like to go to Thailand for vacation for 2 weeks. I hold a Danish passport. Do I need a visa? A: Nationals of Denmark and 48 other […]

  Continue Reading...

 •   การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) จะต้องทำการจองเวลาล่วงหน้าก่อน เท่านั้น รายละเอียดมีดังนี้ 1. ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย 2. การผลิตหนังสือเดินทาง ใช้เวลาทำการประมาณ 4-6 สัปดาห์ 3. ค่าธรรมเนียม 250 โครนเดนมาร์ก (เงินสด) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา หนังสือเดินทางไทยได้เข้าสู่ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ […]

  การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport)

    การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (E-Passport) จะต้องทำการจองเวลาล่วงหน้าก่อน เท่านั้น รายละเอียดมีดังนี้ 1. ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย 2. การผลิตหนังสือเดินทาง ใช้เวลาทำการประมาณ 4-6 สัปดาห์ 3. ค่าธรรมเนียม 250 โครนเดนมาร์ก (เงินสด) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา หนังสือเดินทางไทยได้เข้าสู่ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ […]

  Continue Reading...

 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าสู่ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport) หากหนังสือเดินทางของท่านเคยต่ออายุมาแล้วครั้งหนึ่งและใช้งานมาครบ 10 ปีแล้ว ท่านต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ร้องฯ กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครองจะต้องมาด้วย การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของท่านที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม นอกจากนี้ จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูล เพิ่มเติม […]

  หนังสือเดินทาง

  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าสู่ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport) หากหนังสือเดินทางของท่านเคยต่ออายุมาแล้วครั้งหนึ่งและใช้งานมาครบ 10 ปีแล้ว ท่านต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางด้วยตนเอง เนื่องจากการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มีการเก็บข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ ลายนิ้วมือและภาพถ่ายของผู้ร้องฯ กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครองจะต้องมาด้วย การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของท่านที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม นอกจากนี้ จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูล เพิ่มเติม […]

  Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market