ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

Print Friendly, PDF & Email