Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72 Warning: Undefined variable $image in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 424 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

นายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศบอลติกทำความตกลงร่วมกันสร้างทางรถไฟ

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 72

140623_balt_premjer_barr

นายกรัฐมนตรีกลุ่มประเทศบอลติก (ลิทัวเนีย เอสโตเนีย และลัตเวีย) ได้ทำความตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Rail Baltica เพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างเอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย กับประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่เมือง Tallinn  ประเทศเอสโตเนีย ดยการประชุมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะทำงานได้ตกลงที่จะให้สร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมผ่านกรุงวิลนีอุสของลิทัวเนียด้วย

ที่มา : The Baltic Course http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=93180

 

Print Friendly, PDF & Email
Web Design BangladeshBangladesh Online Market