Warning: Undefined variable $image in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 401 Warning: Undefined array key 0 in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 424 Warning: Undefined variable $url in /customers/b/4/f/thaiembassy.dk/httpd.www/wp-content/plugins/twitter-facebook-google-plusone-share/tf_display.php on line 365

ชาวเดนมาร์กซื้อของขวัญคริสต์มาสออนไลน์เพิ่มขึ้น

  ข้อมูลจากหอการค้าเดนมาร์ก เปิดเผยข้อมูลว่า ชาวเดนมาร์กให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เนต ซึ่งเห็นได้จากการจับจ่ายซื้อสินค้าโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิง ซึ่งในปีนี้ คาดว่าจะมีการซื้อของขวัญคริสต์มาสเป็นจำนวนเงิน 1.2 พันล้านโครนเดนมาร์ก และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มียอดการซื้อของขวัญคริสต์มาสเป็นจำนวนเงิน 900 ล้านโครนเดนมาร์ก ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25 และ 1 ใน 5 ของยอดค่าใช้สอยจับจ่ายของขวัญคริสต์มาสทั้งหมดนั้นเป็นการซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เนต นาง Marie Louise Thorstensen กล่าวว่า การซื้อของขวัญคริสต์มาสผ่านทางเว็บไซต์นั้นกลายเป็นเรื่องปกติของชาวเดนมาร์ก และผู้บริโภคเริ่มจะคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าออนไลน์ และเมื่อได้ทดลองซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์แล้ว ความสนใจนั้นก็จะเพิ่มขึ้น องค์กรผู้ค้าปลีกของเดนมาร์กได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวเดนมาร์กจำนวน 1,000 คน ผลสำรวจเปิดเผยว่า ร้อยละ 55 ของชาวเดนมาร์กคาดหวังที่จะซื้อของขวัญคริสต์มาสทางออนไลน์ และคาดว่า ร้อยละ 23 ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์คาดว่าจะใช้จ่ายเงินมากกว่าปีที่ผ่านมา และมีเพียงแค่ร้อยละ 7 ของผู้บริโภคที่คาดว่าจะใช้จ่ายเงินน้อยลงกว่าเดิม นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยังระบุว่า มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ใช้อินเตอร์เนตในการซื้อของขวัญคริสต์มาส ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจ เพราะโดยปกติแล้วมักจะเป็นผู้ชายที่ซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างไรก็ดี    อีกร้อยละ 45 ของชาวเดนมาร์กที่จะซื้อของขวัญคริสต์มาสเฉพาะในร้านเท่านั้น… Continue reading ชาวเดนมาร์กซื้อของขวัญคริสต์มาสออนไลน์เพิ่มขึ้น

Web Design BangladeshBangladesh Online Market