ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยาย

thai-pass

visath_04_08_58_Page_2
thai-pass-en

visath_04_08_58_Page_4

 

ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถขอ Visa on Arrival ได้

voa

 

Department of Consular Affairs 4 August 2015

Print Friendly