การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของฝ่ายกงสุลและกฎระเบียบในการเข้ารับบริการ

เริ่มทำการนัดหมายที่นี่กรุณา คลิ้ก

*อย่าลืมผลการตรวจโควิดที่เป็นลบก่อนที่จะเข้ามาสถาณทูตนะคะ*

Print Friendly, PDF & Email

About nui