ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองสแกร์เบค (Skærbæk) ณ เมืองออร์ฮูส (Århus) และ ณ เมืองออลบอร์ก (Ålborg)

———————————-

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีกำหนดจะดำเนินโครงการให้บริการกงสุลสัญจรในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕ ตามกำหนดการ ดังนี้

๑. กงสุลสัญจร ณ เมืองสแกร์เบค (Skærbæk) ในวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สถานที่ วัดพุทธบารมีเดนมาร์ก ที่อยู่ Tingvej 18, 6780 Skærbæk

กรุณาจองเวลาล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลิงค์ตามแนบนี้

https://booking.setmore.com/scheduleappointment/ca043f53-fee7-42d4-9382-0c10a3a4bf05/services/s6760734ee0dcd443eafda2392b8f712f0afbc9fa?fbclid=IwAR0rbKQdYwswq9L6bnu0usSoueUGSqweiuRokpZTzaTbHplJaKzgQjHtEhw

๒. กงสุลสัญจร ณ เมืองออร์ฮูส (Århus) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สถานที่ Moesgaard Museum ที่อยู่ Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg

กรุณาจองเวลาล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลิงค์ตามแนบนี้

https://booking.setmore.com/scheduleappointment/ca043f53-fee7-42d4-9382-0c10a3a4bf05/services/abdaf984-f213-4252-99fb-b8ee9492854f?fbclid=IwAR1lQ4rd8ueOow66f_8fb0kT6aIhc1efiG35kMByHCWNHRhe1MsZEiUYFPo

๓. กงสุลสัญจร ณ เมืองออลบอร์ก (Ålborg) ในช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (รอยืนยันวันที่และสถานที่จัด)

Print Friendly, PDF & Email

About nui