*ประกาศ*การปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย Extension of quarantine period to 14 days for all arrivals in Thailand 🙏🏻


Print Friendly, PDF & Email

About nui